Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw apotheek?

Praat erover met uw apotheker als u een klacht heeft. Zowel de

apotheker als de KNMP (beroepsorganisatie van apothekers in

Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.